Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Από την ἱδρυσή της, το 1926, η Iseki συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό της Ιαπωνικής γεωργίας ως κατασκευαστής πλήρους κλίμακας, που

εξειδικεύεται στα γεωργικά μηχανήματα.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, επιδιώκαμε συνεχώς την αποτελεσματική και οικονομικά αποδοτική πρόοδο στη γεωργία και

εξυπηρετούσαμε την αγορά, πρωτοπορώντας στην ανάπτυξη ενός τεράστιου μεριδίου γεωργικών μηχανημάτων.

Λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα που σχετίζονται µε τον αυξανόμενο πληθυσμό στον κόσμο, την προσφορά τροφίμων και την προστασία της γης, η δέσμευσή µας στην κοινωνία, ως παραγωγός γεωργικών μηχανημάτων, γίνεται όλο και πιο σημαντική.

Η ISEKI θα συνεχίσει να εργάζεται ακολουθώντας την εταιρική µας φιλοσοφία, τηρώντας την παράδοση που θέλει τα προϊόντα µας να

ικανοποιούν την καταναλωτική ζήτηση, ώστε να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη της γεωργίας, τόσο στην Ιαπωνία, όσο και σε όλο τον κόσμο.

Ο Γενικός Διευθυντής

ISEKI Ιαπωνίας